• وبلاگ : سياست
 • يادداشت : سياه نمايي هاي اعلمي!!
 • نظرات : 0 خصوصي ، 8 عمومي
 • تسبیح دیجیتال

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  + ازاد 

  چند نفر از ما با داشتن پست و مقام اعلمي همانند وي ساده زيسته ايم.فراموش نكنيم شهرام جزايري ها را در مجلس، سفر مشهدجمعي از نمايندگان مجلس هفتم و هداياي آنچناني، چك سفيد امضاوحواله ها و مواردي از اين قبيل را اين فرد از همه اينها به اذعان خود آن افرادي كه اعلمي را رد صلاحيت كرده اند مبرابوده است.

  چند نفر از شما در مسووليت خود که در هيات اجرائي حضور داريد اين آزمايشها را پس داديد؟آيا در پست ترين سطح اين تتميع ها سر بلند از اين آزمايشها بيرون ميآييد؟جواب اين سوال فقط در مراجعه به درونتان است.

  چند نفر از شما درصدي از دفاعيات اعلمي از حقوق مردم را محقق ساخته ايد؟ چند نفر از شما درجه التزام و اعتقاد وي را( در عمل والبته مستند ) به قانون اساسي داريد؟يا اصلا ،حداقل از قانون و سياست به اندازه وي مطلع هستيد؟

  ساده زيستي ومقابله با اصرار بعضي از فرزندان به استفاده از نام و آوازه و پست ومقام پدر در اين زمان هنر است. ميتوانيد مكنونات فرزند خود رااز ماشين چند صد ميليون توماني يا خانه هاي چند صد ميليوني حداقل به چند ده ميليوني تقليل دهيد؟واز کنار تمنيات عزيزان خود بگذريد؟ كدام هنرمند اين ميدان هستيد؟

  راستي چند نفرطعم اجاره نشيني را چشيده ايد؟

  صحبت از دفاع از آرمانهاي عالي كشور و منافع ملي كه ميشود نگارنده ياد دفاع جانانه همين نماينده مجلس ميافتد كه با امضاي يكصد و سي نماينده مجلس آن زماني كه بعضي آقايان فرق tnt را با npt نميدانستند از حقوق هسته اي دفاع ميكرد و يا كميته دفاع از منافع ملي و حقوق هسته اي را با حضور ورزشكاران و شخصيت هاي سياسي و فرهنگي را تشكيل داد.حال متهم به عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي ميشود.

  اگر با اعلمي با اين سابقه اينگونه رفتار شود آيا انگيزه اي براي نيروهاي جوان باقي مي ماند؟

  رد صلاحيت اعلمي به معناي بستن روزنه اميد مردم، خاموشي فرياد انتقاد ،محو مدافع حقوق آنها و به مصداق سلاخي مجلس مقتدر و خلق مجلس بي خاصيت است.

  به عوض اينكه بعضي مسوولين از منش و رفتار اين نماينده مجلس در ابعاد مختلف به عنوان الگويي استفاده نمايند چنان خط بطلاني كشيده اند كه منبعد چنين ميبايست تلقي شود اگر نماينده اي سالم زندگي كند، انتقاد كند، از حقوق مردم دفاع كند ،و به تعبيري آنچنان جايگاهي به صندلي وكالت بخشد كه مجلس واقعا در راس امور باشد محكوم به قتل سياسي است.

  اعلمي در اقدام به کدام وظيفه مندرج در قانون تعلل کرد؟آيا يک جريان فکري وسياسي در مجلس بي ارتباط با اعلمي به وقوع پيوست؟بي شک کمتر جرياني بود که وي در ان نقش نداشته باشد.

  آيا تاريخ ايران علي الخصوص مردم آذربايجان، احيا و طرح موضوعاتي تاريخي چون انحصار قدرت در اختيار سيصد نفر، كابينه هفتاد ميليوني ريا،مافياي نفت ،امپراطوري دلار،رشوه هشت ميليون دلاري استات اويل ،تحكم قدرت نظارت، سياست پيشه مردم، عدالت در ويترين دولت مردان ،مرگ فقيران و ننگ بزرگان صدا ندارد،درقالب افشاگريها، نطقها، تذكرات و نامه ها كه اولين بار به استناد سايت ها و خبرگزاريها از زبان اعلمي بيان شده است را ميتواندفراموش كند؟ و از كنار آن به راحتي بگذرد؟

  اما سخن پاياني كه ميتوان گفت و هر هفته از تريبونهاي مقدس بيان ميشود و اما مهم تاثير آن در جان و روح و قلب انسانهاست فقط (اوصيكم به تقوي الله)

  آزاد آرمان