شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

علي-88

+ سياستمدار را بروز كردم با يك مطلب بنام ((ايثار)) ولي خدائيش كلمه ايثار براي آن كوچك است!!
ساعت ویکتوریا
علي-88
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي-88 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top