شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

علي-88

+ وبلاگ را بروز كردم . هر كي دوست داره بياد بخونه و نظر هم بده هركي هم دوست نداره بازم بخاطر دوستي مون بياد بخونه و نظر بده هركي دوست داره اما وقت نداره بخونه بياد من يه كتاب بهش معرفي كنم بخونه تا مطلب دستگيرش بشه !!!!!! پاينده باشيد و سرسبز
ساعت دماسنج
علي-88
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي-88 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top