شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

علي-88

+ http://www.siasatmadar.parsiblog.com/ سياستمدار برزو شد . مجبور شد . آخه يه دوست ازم خواست . گفتيم چشم . البته بد هم نشد . راستي عيد غدير همتون مبارك باشه الهي سال ديگه اين موقع نجف باشيد .
mp3 player شوکر
علي-88
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي-88 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top