كل عناوين نوشته هاي علي

علي
[ شناسنامه ]
آيا مينو خالقي مشکل اصلي کشور است؟ ...... سه شنبه 95/2/14
دروغ چرا؟ تا قيامت راه زيادي نيست! ...... دوشنبه 95/1/16
هشدار ...... دوشنبه 94/12/10
  ==>   ليست آرشيو شده ها