سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

دستبوسی سارکوزی !!!

سیاست ,     نظر

 میگم آدم زن ذلیل بشه اما ذلیل زن بوش نشه !!!
این سارکوزی بیچاره از وقتی به قدرت رسیده به هر دری زده که بتونه این میز را نگه داره حتی با بوسه زدن بر دستان زن بوش و طلاق زنش .... خدا بخیر بگذرونه با همجنس بازان امریکا دیدار نداشته باشه !!!!