سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

سخنگوی قوه قضائیه اصلاح کرد!!!

سیاست ,     نظر

سخنگوی قوه قضائیه با اشـــــــاره به نقض قرار صادره برای پرونده موسویان از ســوی دادستان تهران گفت: پرونده در هر سه اتهام جاسوسی، ارائه اطلاعات به بیگانگان و تبلیغ عـــلیه نظام در مرحله دادسرا مفتوح است.

علیرضا جمشیدی در کنفرانس خبری امروز سه‌شنبه با خبرنگاران، با اشـــــــــاره به پرونده حسین موسویان متهم به جاسوسی هسته‌ای و اظهارات 2 هفته‌ پیش خود در باره این پرونده اظهار داشت: من در توضیح قرار صادره از سوی دادسرا از کلمه تبرئه و یا محکومیت در مــــــورد این پرونده استفاده نکردم و گفتم که موسویان در اتهام به جـــاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بی گناه و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته شده است.
وی در توضیح اصطلاح بی‌گناهی و گناهکار در مرحله دادسرا گفت: بیگناهی در مرحله دادسرا به وسیله قرار منع پیگرد و در دادگاه به وسیله حکم تبرئه به ظهور می‌رسد و گناهکـــار در دادسرا با قرار مجرمیت و کیفرخواست و در دادگاه با حکم محکومیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: به کار بردن کلمه تبرئه و محکومیت در مورد این پرونده و سایر پرونده‌هــــــا کاملاً اشتباه است.
سخنگوی قوه قضائیه در باره سیر رسیدگی به پرونده موسویان پس از نقض قرار صادره از سوی دادستان در یکی دو هفته قبل گفت: دادستان معتقد بود که دنبال نقض قرار صادره قــــاضی جدید بر اساس قانون و مقررات به این پــرونده رسیدگی کنند و طبعاً در مرحله رسیدگی در دادسر ا که هم اکنون در حال انجام است، بایستی مـــــراحل رسیدگی تمام شود و اگر قرار مجرمیتی صادر شد با کیفرخواست به دادگاه ارجاع گردد.
به گفته جمشیدی از آنجا که دادستان با هر سه قــــرار صادره برای پرونده موسویان مخالفت کرده طبیعی است که بازپرس جدید هر سه اتهام را مجدداً رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات وزیر اطلاعــــات که خواستار برگزاری علنی دادگاه موسویان شده بود نیز گفت:‌ علنی و یا غیر علنی برگزار شدن دادگاه با تشخیص قاضی است.