سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

بازخوانی تاریخ

    نظر

در تصاویر زیر نامه های محرمانه مربوط به سال 1367 مشاهده میشود که چطور در آن زمان جناب میرحسین موسوی ، عبدالله نوری و محسن رضائی طی ابلاغیه هایی خواستار برچیده شدن عکس ها ، تراکت ها ، سخنان و هرگونه آثار مربوط به آیت الله منتظری شده اند و حتی شخص عبدالله نوری سردمدار افرادی بود که به بیت آیت الله منتظری حمله کرده و آنرا خراب کرده و دیوارنویسی ها و عکس ها را از بین برد .پیام تسلیت میرحسین موسوی به مناسبت وفات آیت الله منتظری را بخوانید و با این دستورالعمل ها مقایسه کنید: