سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

سیاست ماکیاولی یا سیاست عشق و حال یا ...؟

    نظر

آقای مشایی !نمیدانیم سیاست ماکیاولی را عشق است یا اینکه عشق و حال را عشق است ! یادتان باشد که ما فرزندان روح الله و سید علی با کسی پیوند اخوت نبسته ایم . ما با جنبش سبز که به هر قیمتی از سردمدارانشان دفاع میکنند تفاوت داریم !!! ما حق را شناخته و بر مبنای آن مردان را می سنجیم . و اینک اعلام میکنیم که زاویه شما با تفکرات رهبر معظم انقلاب زیاد شده است و شما را مهاجرانی دوم میبینیم . نمیدانیم دلیل اینکار آمادگی برای ریاست جمهوریست ! یا وقعا اعتقادات شما چنین سست است ! قصه ی وام  آنچنانی به یکی از سوپر استارهای سینما در حالیکه بسیار افرادند که برای 5 میلیون وام به هر دری میزنند و دری باز نمیشود را نمیدانیم چطور تفسیر کنیم ! قصه های دیگری که منجر به تذکر رهبر معظم انقلاب به ریاست جمهوری برای عزل شما از معاون اولی را دقیق نمیدانیم اما میگویند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها !!! به شما تذکر میدهیم . تذکری از باب نصیحت که رفتارهایتان را کنترل کنید. شما یک انسان عادی نیستید بلکه فعلا جزو یکی از مسئولین نظام هستید و باید شان این مسئولیت را نگه دارید...