سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند!

    نظر

اول عکس قصری!!! که مقام معظم رهبری در آن زندگی میکنند را ببینید تا دروغگویان رسوا شوند :

دوم : یادمه هروقت به محل کار پدرم خدا بیامرز می رفتم ایت تکه از روزنامه بالای سرش بود که دیدنش خالی از لطف نیست :

 

 

سوم : عکس های از محسن مخملباف مربوط به قبل و الان را ببینیم و بترسیم که خدا آخر و عاقبتمون را ختم به خیر کنه :