سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

حفظ باقیمانده آبرو!!

    نظر

شنیده های موثق حاکی است تلاش کروبی برای انجام راهپیمایی در روز22 خرداد با مخالفت خاتمی و برخی چهره های موثر جریان اصلاحات روبه رو شده است. کروبی این روزها با مسئولان گروه ها و گروهک های غیرقانونی که مواجه می شود به آنها توصیه می کند برای راهپیمایی در روز22 خرداد درخواست مجوز کنند اما اخبار رسیده از محافل درونی اصلاح طلبان نشان می دهد این تقاضای کروبی خریداری ندارد یکی از اصلاح طلبان دو نبش مجلس در یک محفل خصوصی گفته است خاتمی با این پیشنهاد به شدت مخالف است زیرا وی اعتقاد دارد راهپیمایی و تجمعات از کنترل کروبی و موسوی خارج شده و عناصر مغرض در این گونه مراسم ها با اعمال غیر معقول خود باقیمانده آبروی اصلاحات را می برند و جریان اصلاح طلب به عنوان گروهی آشوب طلب در جامعه معرفی می شود. 
به گزارش رسالت خاتمی در این جلسه به آب خوردن برخی هواداران موسوی در روز قدس و اقدامات زشت برخی افراد در روز عاشورا که به زیان اصلاحات تمام شده پرداخته و گفته باید مسائلی که بعد از انتخابات به نام اصلاحات شروع شد خاتمه یابد تا جریان اصلاحات بتواند به عنوان طیفی عاقل و منطقی در جامعه خود را بازسازی کند.
از سوی دیگر شنیده شده موسوی هم با پیشنهاد کروبی مخالفت کرده و دلیل آن را ریزش نیروهای هوادارش در ماه های اخیر و عدم تحرک نیروهای جنبش سبز در روز کارگر و معلم ذکر می کند.