سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

سیصدمین بیانیه موسوی !

    نظر

کشیدن کاریکاتوری علیه "میرحسین موسوی" توسط "نیک آهنگ کوثر" کاریکاتوریست روزنامه های زنجیره ای که هم اینک در خارج از کشور پناهنده شده است، فضای جالبی را در جبهه ضد انقلاب بوجود آورده است.
کوثر در این کاریکاتور موسوی را پس از ده سال در اتاقی که تار عنکبوت در آن بسته شده درحال نوشتن بیانیه سیصدم نشان می‌دهد.
این کاریکاتور که اختلافات عمیق و قطع امید از کارایی موسوی برای جبهه فتنه را نشان می‌دهد، اعتراض اعضای جنبش سبز را درآورده، بشکلی که برخی از سایت های جبهه ضد انقلاب درباره این کاریکاتور موضع‌های تندی گرفته اند و این کاریکاتور را سبب انشقاق در جبهه ضد انقلاب دانسته اند.

کوثر در پاسخ به این انتقادات گفته که کار صرفاً روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه و انتقاد بی‌رحمانه است.
کی از سایت های ضد انقلاب درباره این کاریکاتور نوشت: نیک‌آهنگ کوثر در کاریکاتور جدیدش، میرحسین و شیوه‌ ‌مبارزه‌ بی‌خشونت او را به ریشخند گرفته است. این سایت ادامه داده است: ارزش هنری کارهای او که روز به روز در حال افول است و کارتون‌‌هایش را تا اندازه‌ یک بیانیه‌ی‌سیاسی تقلیل داده است.

گفتنی است نیک آهنگ کوثر از کاریکاتوریست های روزنامه های زنجیره ای بود که چند سال پیش در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شده است.