سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

طرح شیطانی

    نظر

آیا اندیشیده اید چه کسانی از قرآن سوزی سود می برند؟

چه کسانی دوست دارند بین اسلام و مسیحیت تنش و دشمنی بوجود آید؟

براستی چرا قرآن و انجیل سوزانده شدند؟چرا طراح آن یک کشیش معرفی میشود؟

مطمئنا در پس پرده ی این قرآن سوزی دستهای صهیونیسم قابل مشاهده است و به همین دلیل بود که رهبر فرزانه چنین فرمودند :

همه باید بدانیم که حادثه ی اخیر ربطی به کلیسا و مسیحیت ندارد و حرکات عروسکی چند کشیش ابله و مزدور را نباید به پای مسیحیان و مردان دینی آنان نوشت. ما مسلمانان هرگز به عمل مشابهی در مورد مقدسات ادیان دیگر دست نخواهیم زد. نزاع میان مسلمان و مسیحی در سطح عمومی، خواسته ی دشمنان و طراحان این نمایش دیوانه وار است و درس قرآن به ما، در نقطه ی مقابل آن قرار دارد.