سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

    نظر

سلام...

سالهاست که دغدغه ی اول مـــا فاصله گرفتن از بودجه متکی بر نفت بوده است

و رهبر فرزانه انقلاب بارها بر این مهم تاکید کرده اند لیکن دولتهــا هر چی زور

زدند هنوز نتونستند از این سفره ی رایگان دل بکنند و هنـــوز که هنوزه متکی به

درآمدهای نفتی هستیم و اما خـــــــدا که دید خودمـــون کاری نمیکنیم دشمن را به

جونمون
انداخت که با تحریم نفتی مـــا ، مجبورمون کنه از تکیه بر درآمــــدهای

نفتی فاصله بگیریم و الحق و الانصاف امریکا نقش خودش رو خوب اجرا کرده

دستش درد
نکنه با این تحریم ها. ما ایرانی هــــا عادت کردیم کـــارها را با زور

انجام بدیم . خلاصه عدو سبب خیـر شده است. مهندس چمران نقل می کرد وقتی

برای اولین بار
امریکا ما را تحریم کرد من بـــــا دلهره به شهید چمران گفتم خبر

داری امریکا تحریممون کرده ؟ شهید چمران گفت الحمدالله! مهندس چمران میگه

من تعجب کردم و
گفتم چرا میگی الحمدالله؟ شهید چمران گفت این تحریم باعث

پیشرفت ما میشه... روحش شاد و یادش گرامی باد