سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

سوریه و فراموشی تحولات مصر

    نظر

متاسفانه نظام سلطه با اجرای یک بازی کثیف و از قبل برنامه ریزی شده مرسی و اخوان المسلمین را از صحنه تحولات مصر کنار گذاشت ، بسیاری از رهبران آنها را بازداشت کرد. مبارک را آزاد کرد و در ادامه با راه انداختن قضیه حمله به سوریه اقدامات وحشیانه ارتش مصر که در راستای اهداف رژیم اشغالگر قدس و امریکا و دیگر متحدانش قدم برداشتند را در بوته فراموش قرار داد. شاید امریکا و هم پیمانانش هرگز به سوریه حمله نکنند و شاید حمله ای نیز بصورت محدود انجام گیرد و یا زمان حمله را به آینده موکول کنند  اما بهره برداری های لازم از آن انجام گرفت و سعی کردند انقلاب نصفه نیمه مصر خاموش کنند. امیدوارم امت اسلامی و مردم غیور مصر باز هم بپا خیزند و آتش زیر خاکستر آنها باز هم شعله ور شود و کار را این دفعه یکسره نمایند و اگر انقلابی انجام می دهند آنرا به انتها برسانند و قضیه سوریه که آن هم مهم است باعث فراموشی دیگر بلاد اسلامی و از جمله مصر نشود.