سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

هاشمی ، انتخاب استانداران و تغییرات قطاری!

    نظر

بعد از روی کار آمدن هر دولتی، مهمترین بحثی که کارشناسان برای استقرار مناسب و شایسته دولت مطرح می‌کنند، عدم دخالت سیاسیون در عزل‌و نصب ها و همچنین فرصت دادن به دولت برای تصمیم‌گیری در انتخاب مدیران است. دولت جدید به عنوان دولت یازدهم نیز در حالی از این قاعده مستثنی نیست که برخی که خود را به اصطلاح حامی دولت می‌خوانند برای انتخاب مدیران، دولت را تحت فشارهای سیاسی قرار داده‌اند.
در همین راستا، اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران، گفته است: اصلاح امور، نیاز به تدبیر دارد، البته طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم به صلاح دولت فعلی و مردم نیست.
انتخاب استانداران وظیفه ذاتی وزارت کشور و دولت است و لذا هرگونه دخالت در این زمینه به گفته کارشناسان دخالت در امور اجرایی جهت اعمال نفوذ و کسب سهمیه سیاسی تلقی می‌شود که علاوه بر  مداخله‌جویی، نوعی توهین به دولت نیز محسوب می‌شود.
جالب است! با اینکه یکی از انتقادات رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی تغییر اتوبوسی افراد با تغییر دولت بود، بد نیست بدانید در دو ماه ابتدایی دولت یازدهم 460 عزل و نصب در سطح مسئولین کشوری  انجام شده که نشان می دهد بطور متوسط روزی بیش از 7 مسئول کشوری تغییر کرده است . ظاهرا تغییرات در ماه از یک اتوبوس گذشته و به تغییرات قطاری تبدیل شده است! راستی ظرفیت قطار چند نفر است؟