سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

دولت تدبیر و امید

سلام

این روزها اکثر دولتیان محترم در ادبیاتشان از کلمه ی " دولت تدبیر و امید" استفاده می کنند و بخصوص رئیس جمهور محترم در همه ی سخنرانی ها از این کلمه استفاده می کند . اینکه دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید به میدان آمد و برنده ی انتخابات لقب گرفت به جای خود اما دولت و در راس آن رئیس جمهور محترم باید بدانند دولت یازدهم ، دولت جمهوری اسلامی ایران است. کوبیدن بر طبل دولت تدبیر و امید به نوعی خودبینی و غرور کاذب ایجاد می کند . شعار دولت اینست ، بسیار خوب اما اینکه در همه ی سخنرانی ها جوری بگویند دولت تدبیر و امید که انگار این دولت فقط متعلق به آنهاست ، تفکر صحیحی نیست. رئیس جمهور ، رئیس دولت جمهوری اسلامی است و بعد از پایان انتخابات باید خود را وقف همه ی آحاد ملت کند نه اینکه با تکرار این شعار در همه ی سخنرانی ها باعث نوعی جداسازی گردد. این نوع ادبیات باعث ایجاد منیت شده و یک نوع دو دستگی و تفرقه در افکار و اذهان بوجود می آورد . بگذارید مردم  "مدبر بودن دولت" و ایجاد "امید" را بصورت عملی ببینند . شعار مخصوص دوران انتخابات بود و اکنون نوبت عمل است . مردم صبورانه منتظر ایجاد "حماسه اقتصادی" توسط دولت جمهوری اسلامی هستند پس یا علی بگوئید که به عمل کار برآید به سخندانی نیست !
خدا رحمت کند امام خمینی ( ره) را که فرمود : «حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه دار کنیم و با هم مخالفت کنیم؛ نه خدا را خوش می‏آید و نه ملت را... هی نگوئید من بگوئید مکتب من...».  یا علی