سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

هشدار

    نظر

چند نکته درباره توافق نامه هسته ای
آقایان مسوول
اگر روزی نفت در این کشور تمام شود آیا بغیر از انرژی هسته ای نیروی دیگری را می شناسید که از اون استفاده کنید؟
در کشوری که آب های زیرزمینی آن در حال اتمام است آیا داشتن انرژی هسته ای برای شیرین کردن آب دریا عقلانی نیست؟
اگر جنگ آینده جنگ آب است آیا با توجه به بحران آب در منطقه و خشک شدن احتمالی  دشت های ایران در آینده داشتن انرژی هسته ای لازم و ضروری نیست؟
چرا کشورهای غربی ابرقدرت شده اند؟ آیا غیر از علم و سلاح اونها رو ابرقدرت کرده است؟
آیا عقلانی و منطقی است که علم خود را به کنار بگذاریم ، سلاح برای دفاع از خود تولید نکنیم؟
آیا منطقی است که برای هر خرید نظامی و تجهیزاتی از غربیان اجازه بگیریم و اگر اجازه دادند اینکار را انجام بدهیم؟
آیا شان ملت ایران است که بازار غرب شود و خودش نتواند بدون اجازه آنها به آنچه نیاز دارد برسد؟
آیا می دانید امریکا و غرب روزی با شما سر میز مذاکره به توافق رسیدند که حس کردند کشور شما قوی و قدرتمند است؟
آیا اگر این قدرت را با دست خود تضعیف کنیم باز هم به ما چنین نگاهی خواهند داشت؟
آیا آیندگان ما را بخاطر این عقب نشینی مورد شماتت قرار نمی دهند ؟ 
براستی آیا غربی ها و امریکا دلشون به حال ما سوخته است ؟
آیا براستی عقل باور می کند در این توافق سه گل زدیم و دو گل خوردیم و هر دو هم برنده بودیم؟ 
یکی از نمایندگان دموکرات و طرف دولت صراحتا گفت ما همان گونه که به نیروهای معتدل در درون دولت شوروی کمک کردیم تا شوروی فروپاشید در فرآیند این توافق به نیروهای معتدل در ایران نیز کمک می کنیم تا جمهوری اسلامی فروبپاشد.